Fale mózgowe alfa a działanie podświadomości

Mózg produkuje fale, które można zmierzyć podczas badania EEG, czyli analizy jego aktywności bioelektrycznej. W mózgu dorosłego człowieka w stanie pełnej przytomności, przy otwartych oczach pojawiają się głównie tak zwane fale beta, charakterystyczne dla okresów aktywności, działania i logicznego myślenia. Natomiast w trakcie zasypiania lub budzenia się w mózgu dominują fale alfa. Podobnie dzieje się w stanie „rozmarzenia”, gdy balansujemy między jawą a snem, oraz w stanie odprężenia.

Fale mózgowe odnotowujemy w różnych zakresach częstotliwości. Pasmo częstotliwości fal alfa sprzyja twórczej aktywności. Gdy w mózgu dominują te fale, zanika poczucie czasu, przestrzeni, nawiązujemy efektywniejszy kontakt z podświadomością. Przekaz świadomości staje się dla podświadomości bardziej zrozumiały, możemy skuteczniej modyfikować zawarte w niej treści lub też wydobywać potrzebne informacje.
O ile budzenie się i zasypianie trwa stosunkowo krótko, a rozmarzenie ogarnia nas często bezwiednie, o tyle w stan odprężenia możemy wchodzić w kontrolowany sposób i nauczyć się go utrzymywać. Osiągamy wówczas najlepsze warunki do posługiwania się takimi narzędziami jak wizualizacje czy afirmacje. Gdy w mózgu dominują fale alfa, pozwalamy działać podświadomości, wysyłając jej czytelne sygnały. Ćwiczenia, które wykonujemy podczas pracy nad umysłem, zawierają wskazówki i polecenia dla podświadomości.

Ta sfera psychiki ma ogromny potencjał i warto nauczyć się go wykorzystywać.

Nasi partnerzy

WaWMedia

Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka