Prawo przyciągania

Często lekarz, lecząc jakąś chorobę, zajmuje się tylko jej objawami. Ze względu na brak czasu lub inną specjalizację nie sięga do jej przyczyn. Tymczasem świat naukowy przychyla się do stwierdzenia, że ponad dziewięćdziesiąt procent chorób ma podłoże psychosomatyczne, co oznacza, że psychika ma ogromny wpływ na stan zdrowia. Pokuśmy się o rozważania na temat materii i energii, aby rzucić więcej światła na to, na czym ten wpływ polega.

Materia nie jest czymś stałym. Wszystko, co nas otacza, składa się z drobin – atomów lub cząsteczek. Atomy z kolei składają się z cząstek subatomowych, które drgają i są związane ze sobą energią. Zatem podstawowym składnikiem materii jest energia. Posługując się tą terminologią, można powiedzieć, że zagęszczone formy energii to ciała stałe, bardziej rozrzedzone formy energii to ciała płynne, a jeszcze bardziej rozrzedzone formy energii to ciała gazowe. Naukowcy stwierdzają, że nie ma próżni absolutnej. Wszystko w nas i wokół nas jest zbudowane z energii. Człowiek stanowi cząstkę wielkiego pola energetycznego. Sam zbudowany jest z atomów. Atom składa się z jądra i elektronów krążących po ściśle ustalonych powłokach i związanych z jądrem właśnie energią. Energia wibruje z różną częstotliwością, dlatego przybiera różne formy.

Nośniki informacji

Dodajmy, że atom jest nie tylko nośnikiem energii, ale też informacji. To właśnie informacje są czynnikiem różnicującym materię. Ludzka myśl także jest impulsem energetyczno-informacyjnym, jedynie odbieranym jako struktura językowa. Myśl jest więc rozrzedzoną formą energii. To niepodważalne naukowe stwierdzenie jest wykorzystywane w fizyce i mechanice kwantowej. Wszystkie formy energii są ze sobą ściśle połączone i wywierają na siebie wpływ. Jedno z podstawowych praw rządzących energią brzmi: „Energia o określonej wibracji przyciąga energię o podobnych właściwościach”.

Można to odnieść do wpływu psychiki na zdrowie – jeżeli stale myślimy o chorobie, to na nią zapadamy albo ją pogłębiamy. Na przykład choroba nowotworowa przytrafia się często ludziom, którzy się jej boją. Tak działa podświadomość – nie opiera się na logice i zawsze dąży do urzeczywistnienia często nawracających lub dominujących myśli.

W życiu doświadczamy tego, o czym najintensywniej myślimy, w co mocno wierzymy, czego się spodziewamy i co sobie wyobrażamy. Dlatego powtarzanie sobie myśli pełnych obaw jest błędne, ponieważ mogą się urzeczywistnić i stać się naszym udziałem. Przyciągamy wówczas ludzi, których nie chcielibyśmy spotkać, lub sytuacje, których wolelibyśmy uniknąć, na przykład chorobę.

Można stwierdzić, że myślenie odbywa się nie tylko w mózgu, ale także (w cudzysłowie) w całym naszym ciele. Każda myśl jest sygnałem wysłanym do wszystkich komórek. I na tych prawdach naukowych opieramy się przy pracy z chorymi potrzebującymi pomocy.

Nasi partnerzy

WaWMedia

Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka